New Normal วิถีการเดินห้างที่เปลี่ยนไป กับมาตรการใหม่ ที่ขาช้อปควรรู้

เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็นับว่าเป็นเรื่องน่าดี New Norma ใจที่ได้เห็นห้างสรรพสินค้าหลายๆแห่ง เริ่มทยอยกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ การจะกลับมาเดินช้อปแบบธรรมดาๆ เหมือนเดิมคงไม่ได้ เพราะสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ทำให้หลายคนคำนึกถึงความปลอดภัยในการใช้ชีวิต ดังนั้นห้างสรรพสินค้าจึงต้องมีมาตรการใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่า การกลับมาใช้ชีวิตปกติรูปแบบใหม่ นิวนอร์มอล (New Normal) จะปลอดภัยและไม่เสี่ยงอย่างที่ผ่านมา ว่าแต่จะมีมาตรการอะไรใหม่ ที่ขาช้อปควรรู้ เพื่อเตรียมเดินช้อปได้อย่างสบายใจ ไปดูกันครับ

ยึดมาตรการ SOCIAL DISTANCING อย่างเคร่งครัด
ห้างสรรพสินค้ายึดมาตรการ SOCIAL DISTANCING อย่างเคร่งครัด ถือเป็น New Norma ที่ทุกคนต้องเผชิญ โดยกำหนดทางเข้า-ออก อาคารศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เพื่อให้ลูกค้า ผู้ใช้บริการ ผู้เช่า และพนักงานผ่านจุดคัดกรอง และลดการเดินสวนกันที่บริเวณทางเข้า-ออก ส่วนร้านค้าและพื้นที่ส่วนกลาง ต้องรักษาระยะห่าง ไม่น้อยกว่า 1–1.5 เมตร โดยจัดทำสัญลักษณ์กำหนดตำแหน่งยืนที่พื้นอย่างชัดเจน เช่น การเว้นระยะภายในลิฟต์ทุกตัว การใช้บันไดเลื่อนเว้นห่างกัน 2 ขั้น รวมถึงระยะการยืนเพื่อรับบริการที่จุดชำระเงิน เคาน์เตอร์บริการต่าง ๆ พร้อมจัดให้มีบริการ DRIVE THRU & PICK UP ในห้างสรรพสินค้า เพื่อลดความแออัดภายในห้าง เป็นนิวนอร์มอลที่ทุกคนต้องปรับตัว

มีการคัดกรองอย่างเข้มงวด ก่อนเข้าห้างสรรพสินค้า
ตรวจวัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนเข้าห้างให้กับลูกค้ารวมถึงพนักงาน โดยผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส จึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ และหากพบว่ามีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่และแนะนำให้ลูกค้าไปพบแพทย์ทันที ลูกค้าทุกท่านและพนักงานทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่ออยู่ในห้างสรรพสินค้า พนักงานที่บริการใกล้ชิดลูกค้าต้องสวม Face shield สวมถุงมือ และมีมาตรการเข้มงวดพิเศษสำหรับ Delivery man จัดให้มีบริการจำหน่ายหน้ากากอนามัย ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้เตรียมหน้ากากอนามัยมา ถือเป็น new normal ที่ทุกคนเคยชินมาตั้งแต่ช่วงวิกฤติการระบาดของโควิด 19 ในช่วงแรกๆ แล้ว ในปัจจุบันก็ยังปฏิบัติอยู่

ระบบจองคิวล่วงหน้า ลดความแออัดการใช้บริการร้านอาหารและร้านค้า
การไปห้างสรรพสินค้า จะไม่มีการต่อคิวยาวๆ ตามร้านอาหารหรือร้านค้าต่างๆ โดยจะต้องโทรนัดจองล่วงหน้า เพื่อจองเวลาในการเข้าใช้บริการ ด้วยมาตรการ Social Distancing ทำให้ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนร้านค้าต้องจำกัดจำนวนคนเข้าเฉลี่ย 1 คนต่อ 5 ตร.ม. และต้องเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ร้านค้าต่างๆ มีการนำระบบจองคิวล่วงหน้าหรือแอพพลิเคชั่นมาช่วยในการจัดระเบียบคิวตามรอบนัด หากไม่จองที่นั่ง หรือแจ้งล่วงหน้าอาจจะต้องเสียเวลารอคิวนาน เป็นนิวนอร์มอลที่ทุกคนตรงพบเจอต่อจากนี้

ใส่ใจความสะอาด ลดการระบาด ลดการแพร่เชื้อ
ความปกติแบบใหม่ในสังคมไทย new normal ส่งผลให้ห้างสรรพสินค้า คำนึงถึงความสะอาดเป็นสำคัญ เพื่อลดการระบาดและการแพร่เชื้อ โดยมีการทำความสะอาด ดังนี้ เช็ดทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสทุก 30 นาที และติดตั้งเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรคบนฝาสุขภัณฑ์ในห้องน้ำทำความสะอาดตามรอบความถี่ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด, ทำความสะอาด Deep Cleaning ทั่วพื้นที่ขาย และห้องให้บริการต่าง ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เครื่องอบโอโซน และเครื่อง UVC เคลื่อนที่ หลังปิดทำการในแต่ละวัน, ทำความสะอาดในจุดที่ลูกค้าสัมผัสมากด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อโรคทุกครึ่งชั่วโมง อาทิ ราวบันไดเลื่อน ที่จับประตู และปุ่มกดลิฟต์ทำความสะอาดบัตรจอดรถและบัตรศูนย์อาหาร ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง

มีระบบเฝ้าระวังและติดตาม เพื่อความปลอดภัย (Safety Tracking)
ลูกค้า ผู้ใช้บริการ ผู้เช่า และพนักงาน ต้องได้รับการลงทะเบียนผ่าน APPLICATION ก่อนเข้าพื้นที่ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เพื่อสามารถติดตามในกรณีที่มีความจำเป็น นอกจากนี้หน่วยงานที่ดูแลพนักงาน พนักงานร้านค้า พนักงานคู่ค้า ต้องจัดทำประวัติข้อมูลสุขภาพของพนักงานทุกคนในสังกัด เพื่อติดตามข้อมูลสุขภาพ นอกจากนี้ เพื่อความปลอดภัยมากขึ้น ในเรื่องของอาหารประเภท ‘Take away’ ก็มีการ tracking โดยทุกกล่อง ต้องระบุข้อมูลชื่อร้าน สาขา และเวลา พร้อมชื่อและอุณหภูมิของผู้ประกอบอาหารติดบนกล่องอาหารอย่างชัดเจน เป็น new normal ด้านความปลอดภัย ที่ง่ายต่อการติดตาม

ลดความเสี่ยง หลีกเลี่ยงการสัมผัส
ต่อไปนี้จะกลายเป็นสังคมไร้การสัมผัส ถือเป็นนิวนอร์มอลสำหรับทุกคนที่มาใช้บริการห้างสรรพสินค้า เพราะการลดการสัมผัสยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็น ที่ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ทางห้างสรรพสินค้าจะส่งเสริมการชำระเงินด้วยการใช้ Mobile Banking หรือ E-payment แทนการชำระเงินด้วยเงินสด เพื่อลดการสัมผัสธนบัตรและเหรียญต่างๆ ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินเป็นเงินสดจะมีการเพิ่มถุงใส่เงินทอนที่จุดแคชเชียร์ทุกร้านค้าเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง พร้อมทั้งจัดพนักงานเปิด-ปิดประตูศูนย์การค้าและร้านค้า และพนักงานกดลิฟต์ให้ลูกค้าเพื่อลดการสัมผัสอีกด้วย

วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป New Normal มั่นใจได้อย่างไรว่าปลอดภัย? มีประกันสุขภาพฟินชัวรันส์ Covid Ready ไว้ ดีกว่าแน่นอน!
แม้ห้างสรรพสินค้าจะเปิด ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิม แต่เชื่อว่ามีหลายสิ่งที่ “ไม่เหมือนเดิม” ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่าง new normal ที่กำลังจะเกิดขึ้น จะมั่นใจได้อย่างไรว่าปลอดภัย? รับความคุ้มครองเพิ่มเติม ด้วยประกันสุขภาพฟินชัวรันส์ Covid Ready ดีกว่าครับ ที่ให้ความคุ้มครองสุขภาพ โรคร้ายแรง รวมถึงโควิด 19 สูงสุดถึง 10 ล้านบาทต่อปี หมดความกังวลช่วงนี้ด้วยความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษ ตรวจเจอโควิด 19 ก็ดูแลทันที ด้วยเงินชดเชยพิเศษสูงถึง 20,000 บาท และหากเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงอื่น รวมถึงโควิด 19 ก็พร้อมดูแลด้วยค่ารักษาแบบเหมาจ่ายสูงสุดถึง 10 ล้าน ด้วย ค่าห้องสูงสุดถึง 9,000 บาทต่อวัน และสิทธิ์รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง สูงสุดถึง 50,000 บาทต่อปี และหมดกังวลกับคนข้างหลัง ด้วยความคุ้มครอง กรณีเสียชีวิตจากโควิด 19 เพิ่มเติมพิเศษให้อีก 100,000 บาท มีประกันสุขภาพฟินชัวรันส์ Covid Ready ไว้ ดีกว่าแน่นอน!

If you looking OPPORTUNITY for money you must go to website at ufabet

You might also like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *