โปรตีนนั้นสำคัญกับการออกกำลังกายแค่ไหน

โปรตีนมีความสำคัญกับคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะคนที่ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา การดื่มเวย์โปรตีน และ นมโปรตีนสูง เป็นอีกทางเลือกนึงที่ สะดวก ดื่มง่าย และทำให้ได้รับโปรตีนตามปริมาณที่ร่างกายต้องการ
มีงานวิจัยมากมายแสดงให้เห็นว่าโปรตีนนั้นสำคัญต่อร่างกาย นมโปรตีนสูง ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด ก็ควรได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอ ตามปริมาณที่ร่างกายต้องการ โดยสามารถแบ่งกลุ่มความต้องการโปรตีนได้ดังนี้

สำหรับคนทั่วไปที่ไม่ออกกำลังกาย หรือออกกำลังกายเบาๆ ควรได้รับโปรตีนประมาณ 0.8-1 กรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กก./วัน (ประมาณ50กรัม/วัน (Thai RDI)
สำหรับคนที่ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาทั่วไป หรือ นักกีฬามือสมัครเล่น ควรได้รับโปรตีน 1-1.2 กรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กก./วัน
สำหรับนักกีฬามืออาชีพ หรือ นักกีฬาที่ต้องฝึกซ้อมเพื่อทำการแช่งขันเป็นประจำ ต้องการโปรตีนประมาณ 1.2-1.7กรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กก./วัน หรือ นักกีฬาบางประเภทที่ต้องใช้ประสิทธิภาพทางร่างกายสูงๆ อาจต้องการโปรตีนถึง 2 กรัม ต่อน้ำตัว 1 กก./วัน
สำหรับนักกีฬาเพาะกาย ต้องการสร้างกล้ามเนื้อ ควรได้รับโปรตีน 1.5-2 กรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กก./วัน
โปรตีนจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะ กับคนที่ทำกิจกรรมการออกกำลังกายเป็นประจำ ซึ่งแหล่งโปรตีนตามธรรมชาตินั้น มีทั้งอยู่ในพืช และสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น ถั่ว เมล็ดพืช ไข่ นม เนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ และอีกแหล่งโปรตีนที่ได้รับความนิยมมากในหมู่คนที่ออกกำลังกาย และผู้ที่สร้างกล้ามเนื้อคือ “เวย์โปรตีน”

ทำไมต้องกินเวย์โปรตีน
ถือเป็นคำถามยอดฮิตว่า ออกกำลังกาย สร้างกล้ามเนื้อ ต้องดื่มเวย์โปรตีนหรือไม่ ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเวย์โปรตีนคืออะไร

เวย์โปรตีน ( Whey Protein )
เป็นโปรตีนสกัด มีทั้งชนิดที่ทำจากนม และ ชนิดที่ทำจากถั่วเหลือง โดยเวย์โปรตีนนั้นจะให้ปริมาณโปรตีนสูงกว่า การทานไข่ นม เนื้อสัตว์ หรือ ถั่วจริงๆ ประมาณ 80-90% เมื่อเปรียบเทียบในปริมาณเท่ากัน แต่จะมีปริมาณไขมัน และคาร์โบไฮเดรตน้อยกว่า จึงทำให้ ผู้ที่ทานเวย์โปรตีน จะได้รับโปรตีนมากขึ้นโดยไม่ต้องรับ พลังงาน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต โดยไม่จำเป็น อ่านเพิ่มเติม

โปรตีนนั้นสำคัญกับการออกกำลังกายแค่ไหน

 

โปรตีนมีความสำคัญกับคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะคนที่ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา การดื่มเวย์โปรตีน และนมโปรตีนสูงเป็นอีกทางเลือกนึงที่ สะดวก ดื่มง่าย และทำให้ได้รับโปรตีนตามปริมาณที่ร่างกายต้องการ

มีงานวิจัยมากมายแสดงให้เห็นว่าโปรตีนนั้นสำคัญต่อร่างกาย ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด ก็ควรได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอ ตามปริมาณที่ร่างกายต้องการ โดยสามารถแบ่งกลุ่มความต้องการโปรตีนได้ดังนี้

สำหรับคนทั่วไปที่ไม่ออกกำลังกาย หรือออกกำลังกายเบาๆ ควรได้รับโปรตีนประมาณ 0.8-1 กรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กก./วัน (ประมาณ50กรัม/วัน (Thai RDI)
สำหรับคนที่ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาทั่วไป หรือ นักกีฬามือสมัครเล่น ควรได้รับโปรตีน 1-1.2 กรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กก./วัน
สำหรับนักกีฬามืออาชีพ หรือ นักกีฬาที่ต้องฝึกซ้อมเพื่อทำการแช่งขันเป็นประจำ ต้องการโปรตีนประมาณ 1.2-1.7กรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กก./วัน หรือ นักกีฬาบางประเภทที่ต้องใช้ประสิทธิภาพทางร่างกายสูงๆ อาจต้องการโปรตีนถึง 2 กรัม ต่อน้ำตัว 1 กก./วัน
สำหรับนักกีฬาเพาะกาย ต้องการสร้างกล้ามเนื้อ ควรได้รับโปรตีน 1.5-2 กรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กก./วัน
โปรตีนจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะ กับคนที่ทำกิจกรรมการออกกำลังกายเป็นประจำ ซึ่งแหล่งโปรตีนตามธรรมชาตินั้น มีทั้งอยู่ในพืช และสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น ถั่ว เมล็ดพืช ไข่ นม เนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ และอีกแหล่งโปรตีนที่ได้รับความนิยมมากในหมู่คนที่ออกกำลังกาย และผู้ที่สร้างกล้ามเนื้อคือ “เวย์โปรตีน”

ทำไมต้องกินเวย์โปรตีน
ถือเป็นคำถามยอดฮิตว่า ออกกำลังกาย สร้างกล้ามเนื้อ ต้องดื่มเวย์โปรตีนหรือไม่ ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเวย์โปรตีนคืออะไร

เวย์โปรตีน ( Whey Protein )
เป็นโปรตีนสกัด มีทั้งชนิดที่ทำจากนม และ ชนิดที่ทำจากถั่วเหลือง โดยเวย์โปรตีนนั้นจะให้ปริมาณโปรตีนสูงกว่า การทานไข่ นม เนื้อสัตว์ หรือ ถั่วจริงๆ ประมาณ 80-90% เมื่อเปรียบเทียบในปริมาณเท่ากัน แต่จะมีปริมาณไขมัน และคาร์โบไฮเดรตน้อยกว่า จึงทำให้ ผู้ที่ทานเวย์โปรตีน จะได้รับโปรตีนมากขึ้นโดยไม่ต้องรับ พลังงาน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต โดยไม่จำเป็น

นมโปรตีนสูง
เป็นผลิตภัณฑ์นมที่ผสมเวย์โปรตีนเข้าไป ทำให้มีปริมาณโปรตีนสูงกว่า 2-3 เท่าตัว โดยที่มีปริมาณไขมันและ น้ำตาลน้อยกว่า เมื่อเทียบกับนมปกติในปริมาณเท่ากัน ซึ่งในปัจจุบัน นมโปรตีนสูง หรือ นมผสมเวย์โปรตีน ถือเป็นทางเลือกนึง ที่สะดวก รวดเร็ว และช่วยการเพิ่มปริมาณโปรตีนนั้นสะดวกยิ่งขึ้น

นมโปรตีนสูง และเวย์โปรตีนนั้น สามารถทานได้ทุกเพศไม่ว่าจะชาย หรือหญิง ความจำเป็นขึ้นก็อยู่กับ lifestyle และความต้องการของแต่ละคน ซึ่งถ้าหากเราสามารถทานอาหารที่มีโปรตีน จากเนื้อสัตว์ นม ไข่ ถั่ว ต่างๆ ได้ตามปริมาณที่ร่างกายต้องการแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องเสริม การดื่มเวย์โปรตีน ก็ได้

หากร่างกายมีความต้องการโปรตีนในปริมาณมากกว่าปกติ เช่น คนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ นักกีฬา หรือ ผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อ และไม่สะดวกที่จะเตรียมอาหาร หรือ ต้องทานอาหารที่มีโปรตีนในปริมาณมากๆ เพื่อให้ได้โปรตีนตามเป้า การเลือกดื่มนมโปรตีนสูง หรือ โปรตีนเวย์ ในบางมื้ออาหาร ก็เป็นทางเลือกนึงที่ง่าย และสะดวกขึ้น อ่านเพิ่มเติม

You might also like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *