เตรียม พัฒนาการ ให้พร้อมก่อนวันเข้าโรงเรียน สำหรับ ลูกน้อย

ลูกน้อย ของคุณพ่อ คุณแม่พร้อมที่จะเข้าโรงเรียน หรือยังเอ่ย?
ปัจจุบันคุณพ่อ คุณแม่มักจะให้ลูกเข้าโรงเรียนอนุบาลเมื่อลูกมีอายุ 2-3 ปีเพื่อให้ลูกได้เริ่มฝึกการเรียนอ่าน เขียน ช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน และพัฒนาการด้านสังคมกับเด็กวัยเดียวกัน แต่จะมีคำถามจากคุณพ่อ คุณแม่ว่า ลูกน้อย ของเราพร้อมที่จะเข้าโรงเรียนหรือยัง และจะเตรียมความพร้อมของลูกอย่างไร? อายุไม่ใช่สิ่งกำหนดที่ดีเสมอไปในการบอกถึงความพร้อมของเด็กแต่ละคน เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ดังนั้นคุณพ่อ คุณแม่ควรเข้าใจและคาดหวังกับลูกอย่างเหมาะสมด้วย การที่เด็กพร้อมจะเข้าโรงเรียนประกอบด้วยหลายปัจจัย ทั้งด้านความพร้อมของตัวเด็กเอง ความพร้อมของโรงเรียน และความพร้อมของครอบครัวคุณพ่อ คุณแม่สามารถพัฒนาทักษะที่ลูกต้องการเพื่อเตรียมความพร้อมให้ลูกน้อยในการเข้าโรงเรียน

ความพร้อมที่เด็กควรมีเพื่อการเข้าโรงเรียน
พัฒนาการทางร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพดี มีความคล่องตัวด้านการเคลื่อนไหว ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น การเดิน การวิ่ง การถือดินสอ การหยิบจับสิ่งของต่างๆ (ช้อน แก้วน้ำ) การช่วยเหลือตัวเองได้ตามวัย เป็นต้น
พัฒนาการด้านทักษะทางสังคม และอารมณ์ มีการปรับตัวเมื่อเข้าสู่โรงเรียน สามารถแยกจากพ่อแม่ อยู่ร่วมกับเด็กอื่นได้ แบ่งของเล่นให้แก่เด็กคนอื่น หรือผลัดกันเล่นของเล่น สามารถเข้าใจอารมณ์ตัวเองและแสดงออกถึงอารมณ์ของตนเองได้ เช่น เมื่อโกรธก็บอกได้ไม่ตี หรือกัดคนอื่น รอคอยได้ ทำตามกฎ หรือกติกาได้ ทำงานที่ครูมอบหมายให้ตามวัยได้
ด้านการสื่อสาร สามารถพูดเพื่อสื่อสารบอกความต้องการ เช่น บอกเมื่อหิว อยากปัสสาวะ เป็นต้น เข้าใจคำพูด ปฏิบัติตามคำสั่งได้ ด้านนี้รวมถึงการเข้าใจเรื่องราว ทักษะการเขียน และการวาดรูปด้วย
ด้านการเรียนรู้มีความอยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้นในการเรียนรู้ เข้าใจเสียงตัวอักษรแต่ละตัวที่ต่างกัน เข้าใจตัวเลขและจำนวนอย่างง่ายๆ เช่น การนับจำนวนสิ่งของ การเข้าใจความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ

นอกจากนี้ คุณพ่อ คุณแม่ควรมีกิจกรรมต่างๆ ที่ร่วมทำกับลูกเพื่อเพิ่มความพร้อมในการเข้าโรงเรียน ดังนี้
ใช้เวลาร่วมกันกับลูก ในการเล่น การทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งภายในบ้านและกิจกรรมกลางแจ้ง
การแสดงความรักต่อลูกอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการกอด การพูดชมเมื่อทำสิ่งที่ดี
อ่านหนังสือกับลูก โดยมีการพูดคุยร่วมกันถึงเรื่องราวในหนังสือ เป็นการพัฒนาทั้งด้านภาษาและด้านอารมณ์
กำหนดกิจวัตรประจำวันภายในบ้านที่ลูกต้องทำตาม เช่น เวลากินอาหาร เวลาเข้านอน โดยผ่านการสร้างสรรค์ของคุณพ่อคุณแม่ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพลง นิทาน กิจกรรมต่างๆ มาช่วย
ให้เวลาในการพูดคุยสนทนากับลูกในเรื่องต่างๆ โดยสนับสนุนให้ลูกถามและตอบคำถามของลูก
สนับสนุนการเล่นที่ช่วยพัฒนาทักษะการเขียน การอ่าน การนับเลข การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เช่น การขีดเขียน การระบายสี การรู้จักสี การร้อยลูกปัดเม็ดโต
ทำให้ลูกคุ้นเคยกับตัวอักษร และตัวเลข โดยผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน
สร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะทางสังคมผ่านการเล่นเป็นกลุ่ม หรือกิจกรรมต่างๆ ก่อนวัยเข้าเรียน อ่านเพิ่มเติม

You might also like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *