รวมทุกเรื่อง”โรคหัวใจ” ไม่อยากเจ็บ(หัว)ใจรู้ไว้ดีกว่า

โรคหัวใจ
โรคหัวใจ

โรคหัวใจ (Heart Disease) หนึ่งในโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยเป็นอันดับ1 ของโลกซึ่งมีคนจานวนไม่น้อยที่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจและมีคนอีกเป็นจานวนมากที่คิดไปว่าอาการที่ตัวเองเป็นอยู่บ่อยๆเป็นอาการของโรคปกติทั่วไปที่ไม่ร้ายแรงแต่แท้จริงแล้วคุณอาจกาลังเป็นโรคหัวใจอยู่ก็ได้ซึ่งโรคนี้ยังเป็นโรคที่หลายคนมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นสูงเนื่องจากปัจจัยหรือสาเหตุในการเกิดโรคหัวใจมีมากมายวันนี้เราได้รวบรวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ”โรคหัวใจ” ที่ควรรู้มาฝากครับ

โรคหัวใจมีกี่ชนิด?
โรคหัวใจมีหลายชนิดสามารถแบ่งเป็นชนิดใหญ่ๆได้ดังนี้
โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
โรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
โรคลิ้นหัวใจ
โรคติดเชื้อบริเวณหัวใจ

โรคหัวใจ (Heart Disease) แต่ละชนิดมีสาเหตุมาจากอะไร?
โรคหลอดเลือดหัวใจ: สาเหตุหลักๆมาจากการมีไขมันหรือแคลเซียมสะสมมากเกินไปในหลอดเลือดจนทาให้ขัดขวางทางเดินเลือดส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ไม่เพียงพอนอกจากนี้ยังมักมีสาเหตุมาจากปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วยเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในหลอดเลือดสูงน้าหนักเกินและสูบบุหรี่
โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ: สาเหตุเกิดจากการโดนไฟฟ้าช็อตการใช้ยาอาหารเสริมบางชนิดหรือสารเสพติดรวมไปถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคาเฟอีนนอกจากนี้อาจเกิดในผู้ป่วยบางรายที่เดิมมีความผิดปกติของหัวใจอยู่แล้วหรือเกิดกับคนทั่วไปที่มีหัวใจปกติก็ได้
โรคกล้ามเนื้อหัวใจ: มีสาเหตุต่างกันไปตามความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อหัวใจดังนี้โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาเกิดจากพันธุกรรมและอายุที่มากขึ้นโรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมเกิดจากการไหลเวียนของเลือดสู่หัวใจน้อยและโรคกล้ามเนื้อหัวใจถูกบีบรัดเกิดจากเนื้อเยื่อเกี่ยวพันผิดปกติภาวะธาตุเหล็กมากเกิน
โรคหัวใจพิการแต่กาเนิด: เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือความผิดปกติของการเจริญเติบโตตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์มารดาการเติบโตของเนื้อเยื่อที่จะพัฒนาเป็นหัวใจผิดปกติทาให้รูปร่างหัวใจไม่สมบูรณ์
โรคลิ้นหัวใจ: เกิดขึ้นได้ในผู้ที่มีลิ้นหัวใจผิดปกติหรือทางานบกพร่องมาแต่กาเนิดหรือเป็นโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคอื่นๆเช่นไข้รูมาติกเยื่อบุหัวใจอักเสบหรือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันผิดปกติ
โรคติดเชื้อบริเวณหัวใจ: เกิดจากการติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียหรือปรสิตรวมทั้งการทาหัตถการทางการแพทย์การใช้สารเสพติดทาให้เกิดการติดเชื้อที่บริเวณหัวใจ

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคหัวใจชนิดไหน?
โรคหลอดเลือดหัวใจ: มีอาการเจ็บหรือแน่นหน้าอกร้าวไปตามกรามแขนลาคอท้องหรือบริเวณหลังและบางครั้งอาจมีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียไม่มีแรงหรือหมดสติได้
โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ: หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะตามธรรมชาติอาจเต้นเร็วเกินไปช้าเกินไปหรือเต้นไม่สม่าเสมอบางครั้งอาจแสดงอาการเหนื่อยง่ายแน่นหน้าอกใจสั่นเวียนศีรษะหรือคล้ายจะเป็นลม
โรคกล้ามเนื้อหัวใจ: : เหนื่อยง่ายหายใจไม่อิ่มอาการเห็นชัดเจนขึ้นเมื่อต้องออกแรงมากๆในผู้ที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจชนิดรุนแรงแม้นั่งอยู่เฉยๆก็เหนื่อยมีอาการบวมตามแขนขาหนังตาร่วมกับอาการอ่อนเพลียนอนราบไม่ได้และตื่นขึ้นมาไอในเวลากลางคืน
โรคหัวใจพิการแต่กาเนิด: ริมฝีปากผิวหนังนิ้วมือและเท้าเป็นสีเทาหรือเขียวเนื่องจากมีเลือดและออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอเจ็บหน้าอกหายใจลาบากหายใจเร็วมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจเหนื่อยง่ายในระหว่างและหลังจากออกกาลังกายหรือทากิจกรรมที่ต้องใช้กาลัง
โรคลิ้นหัวใจ: อาการของโรคขึ้นอยู่กับความผิดปกติของลิ้นหัวใจที่เกิดขึ้นในกลุ่มที่มีความผิดปกติเพียงเล็กน้อยอาจไม่แสดงอาการใดๆหรืออาจได้ยินเสียงผิดปกติจากการตรวจร่างกายเท่านั้นแต่หากมีความผิดปกติของลิ้นหัวใจมากก็จะมีอาการเหนื่อยง่ายและเกิดภาวะหัวใจวายหรือน้าท่วมปอดได้
โรคติดเชื้อบริเวณหัวใจ: มีไข้โดยมักจะเป็นไข้เรื้อรังอ่อนเพลียเหนื่อยล้าหัวใจเต้นผิดปกติหายใจหอบเหนื่อยไอเรื้อรังแห้งๆขาหรือช่องท้องบวมรวมถึงมีผื่นหรือจุดขึ้นตามผิวหนัง

แพทย์มีวิธีการวินิจฉัยโรคหัวใจอย่างไร?
การตรวจด้วยเครื่องสะท้อนความถี่สูง(Echocardiogram: ECHO) : สามารถเรียกได้สั้นๆว่า”การตรวจเอคโค่” เป็นตรวจหัวใจโดยวิธีการส่งคลื่นเสียงความถี่สูงซึ่งปลอดภัยต่อร่างกายเข้าไปในทรวงอกเพื่อตรวจดูการบีบตัวของหัวใจและการทางานของกล้ามเนื้อหัวใจว่ามีความผิดปกติอย่างไรจากนั้นคลื่นจะสะท้อนกลับมาเป็นข้อมูลซึ่งสามารถนาไปประมวลผลเป็นภาพการทางานของหัวใจต่อไปได้
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram: ECG หรือ EKG) : เป็นการตรวจเพื่อทดสอบคลื่นไฟฟ้าและจังหวะการเต้นของหัวใจ โดยแพทย์จะมีการติดแผ่นตรวจจับสัญญาณไฟฟ้าหรือ “อิเลคโทรด (Electrode)” บนผิวหนังของผู้ป่วย และทำการบันทึกรูปแบบการทำงานของคลื่นไฟฟ้าหัวใจออกมา
การตรวจสมรรถภายหัวใจด้วยการออกกำลังกาย หรือ สเตรสเทส (Stress test) : เป็นการตรวจเพื่อทดสอบการทำงานของหัวใจว่ามีประสิทธิภาพเพียงใดเมื่อต้องทำงานหนักขึ้น และจะทำให้แพทย์เห็นความผิดปกติของอัตราการเต้นของหัวใจได้ โดยวิธีการตรวจคือ แพทย์จะให้ผู้ป่วยออกกำลัง เช่น วิ่งสายพาน ปั่นจักรยาน จากนั้นแพทย์จะอ่านกราฟการทำงานของหัวใจว่ามีการทำงานอย่างไร
การเอกซเรย์หน้าอก (Chest X-ray: CXR) : เป็นการตรวจเพื่อหาความผิดปกติของรูปร่าง โครงสร้าง หรือตำแหน่งของหัวใจและหลอดเลือดว่ามีความผิดปกติอย่างไร
การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ (Electrophysiology) : เป็นการตรวจหัตถการที่แพทย์จะแปะแผ่นตรวจจับสัญญาณไฟฟ้าหรืออิเลคโทรดลงไปที่บริเวณหน้าอกของผู้ป่วย จากนั้นจะมีการฉีดยาชาบริเวณขาหนีบ และใส่สายสวนเข้าไปในร่างกายจนถึงบริเวณหัวใจ จนเมื่อหัวใจส่งสัญญาณไฟฟ้ากลับมา แพทย์ก็จะนำข้อมูลจากสัญญาณนั้นไปประเมินต่อไป

โรคหัวใจรักษาได้โดยวิธีใดบ้าง?
กลุ่มไฟฟ้าหัวใจ
การใส่เครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดผ่าตัดฝังติดตัวผู้ป่วย (Automatic Implantable Cardioverter Defibrillator: AICD)
การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจและช่วยการบีบตัวหัวใจ (Cardiac Resynchronization Therapy: CRT/CRTD)
การรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (Pacemaker)
การรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงผ่านสายสวน (Radiofrequency Catheter Ablation of Cardiac
กลุ่มหลอดเลือด
การขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบผ่านการทำบอลลูนและขดลวด
การรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง (Aortic Aneurysm)
การผ่าตัดซ่อมแซมหลอดเลือดแดงโป่งพองในช่องท้อง
การผ่าตัดสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองในช่องท้อง
การผ่าตัดสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองในทรวงอก
กลุ่มหัวใจพิการแต่กำเนิด
การรักษาโรคหัวใจแต่กำเนิดโดยการสวนหัวใจ
การผ่าตัดปิดเส้นเลือด (Ductus Arteriosus)
การผ่าตัดปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องบน / การผ่าตัดปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องล่าง
การผ่าตัดซ่อมหลอดเลือดสำหรับโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่มีความซับซ้อน
กลุ่มลิ้นหัวใจ
การผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจ
การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
การเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านทางสายสวน (TAVI)
กลุ่มหลอดเลือดหัวใจ
การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวด (Percutaneous Coronary Intervention: PCI)
การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Bypass Graft: CABG)

If you looking OPPORTUNITY for money you must go to website at ufabet

You might also like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *