พ่อแม่ยุคใหม่ควรรู้! เลี้ยงลูกผ่านจอ…มีผลต่อพฤติกรรมเด็ก

ในปัจจุบัน เลี้ยงลูกผ่านจอ สื่อผ่านจอชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ ได้เข้ามามีบทบาทต่อเด็กอย่างมากในชีวิตประจำวัน เด็กๆ มีแนวโน้มที่จะเริ่มใช้สื่อผ่านจอตั้งแต่อายุน้อย และใช้เวลากับสื่อมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการใช้สื่ออย่างเหมาะสมอาจทำให้ผู้ใช้สื่อได้ประโยชน์ แต่หากใช้สื่ออย่างไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ปัญหาด้านพฤติกรรม สมาธิสั้น ก้าวร้าว ปัญหาการเข้าสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาสุขภาพทางกายอื่นๆ

คำแนะนำสำหรับการใช้สื่อดิจิตอลสำหรับเด็ก
American Academy of Pediatrics (AAP) ได้ให้แนวทางคำแนะนำในเรื่องการใช้สื่ออย่างเหมาะสมแก่ผู้ปกครองไว้ดังนี้ คือ
ไม่ควรให้เด็กที่อายุน้อยกว่า 2 ปี ใช้สื่อทุกชนิด
ในเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป ให้ใช้สื่อเพื่อความบันเทิงได้ไม่เกิน 1-2 ชั่วโมงต่อวัน
จัดวางโทรทัศน์และอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนอกห้องนอน กำกับดูแลการใช้สื่อต่างๆ โดยสามารถตรวจสอบการเข้าถึงสื่อต่างๆ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ที่เด็กใช้ได้
ผู้ปกครองควรดูโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวิดีโอ ร่วมไปกับเด็กเพื่อพูดคุยและอภิปรายสิ่งต่างๆ ร่วมกัน
ผู้ปกครองยังควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้สื่อให้แก่เด็ก
ไม่ให้มีการใช้สื่อในขณะรับประทานอาหารและการนอนหลับ
มีกฎเกณฑ์ในการใช้โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ที่ชัดเจน
สำหรับประเทศไทย มีแนวทางการให้คำแนะนำเรื่องการใช้สื่อคล้ายคลึงกับของ AAP และมีคำแนะนำเพิ่มเติมดังนี้ คือ
ไม่ควรให้เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปีใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีและการสื่อสาร
อนุญาตให้เด็กใช้อินเทอร์เน็ตได้เมื่ออายุมากกว่า 6 ปี และใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้เมื่ออายุมากกว่า 13 ปี
กำหนดกติกาการใช้และติดตามควบคุมอย่างสม่ำเสมอ
ไม่ควรให้เด็กใช้อินเทอร์เน็ตขณะทำกิจกรรมอย่างอื่น โดยเฉพาะการเดินอยู่บนถนน หรือบนทางสาธารณะ
สนับสนุนให้เด็กทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย งานอดิเรกหรือกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ มากกว่าการใช้อินเทอร์เน็ต
ติดตั้งโปรแกรมติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตและขัดขวางการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม

You might also like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *