ผลวิจัยชี้ การผัดวันประกันพรุ่งเป็น

ผัดวันประกันพรุ่ง เทคนิคเปลี่ยนนิสัยให้เริ่มทำเดี่ยวนี้

เป็นคำที่ใช้เรียกการที่ไม่ยอม ลงมือทำงาน หรือหน้าที่ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วจนกว่าจะใกล้ถึงเวลากำหนดส่งงาน ผัดวันประกันพรุ่ง (Procrastination) การเลื่อนเวลาทำบางสิ่งออกไปอาจเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ แต่หากผัดวันประกันพรุ่งจนเป็นนิสัย อาจส่งผลเสียต่อการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตได้

โดยพยายามหาข้ออ้างที่ทำให้ตัวเองไม่ได้ทำงานนั้นให้เสร็จสิ้น ผู้ที่มีนิสัยผัดวันประกันพรุ่งมักตั้งใจหลีกเลี่ยงการทำงาน นิสัยนี้พบบ่อยในวัยเรียนและวัยทำงาน โดยพบว่าคนวัยทำงานกว่า 1 ใน 5 ประสบปัญหาในการทำงานจากนิสัยผัดวันประกันพรุ่งและส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว บทความนี้ได้รวบรวมสาเหตุ ผลกระทบ และเทคนิคแก้นิสัยผัดวันประกันพรุ่งมาให้ได้นำไปปรับใช้กัน

ผัดวันประกันพรุ่งเกิดจากอะไร

นักจิตวิทยาศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้คนมีนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง หลายคนอาจสงสัยว่านิสัยผัดวันประกันพรุ่งเกิดจากอะไร โดยเชื่อว่าอาจเกิดจากความคิดและลักษณะนิสัยส่วนตัวของแต่ละคน เช่น ความมั่นใจในตัวเองต่ำ ความวิตกกังวล และความไม่อยากทำงานที่ยาก ซึ่งนิสัยผัดวันประกันพรุ่งมักพบในกลุ่มคนที่มีลักษณะนิสัยต่าง ๆ ดังนี้

 • เชื่อว่าการทำงานให้สำเร็จจะต้องอยู่ในช่วงที่อารมณ์ดีก่อน คนกลุ่มนี้มักใช้ข้ออ้างว่าตอนนี้สภาวะอารมณ์ไม่ปกติ จึงยังไม่พร้อมเริ่มทำงานและหันไปทำกิจกรรมอื่นที่ชอบแทน เช่น การเล่นเกมและการดูภาพยนตร์ ซึ่งพบว่าโซเชียลมีเดียอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้หลายคนใช้เวลากับการท่องอินเตอร์เน็ตแทนการทำงาน และอาจนำไปสู่นิสัยผัดวันประกันพรุ่งได้มากขึ้น
 • ทำให้ไม่กล้า ลงมือทำงาน หรืออาจเป็นผู้ที่รักความสมบูรณ์แบบ (Perfectionist) กลัวความล้มเหลวจากการทำงาน ซึ่งคนกลุ่มนี้อาจมีความมั่นใจในตัวเองต่ำ  ซึ่งตั้งมาตรฐานในการทำสิ่งต่าง ๆ ไว้สูง จึงคิดว่าไม่มีทางที่จะทำงานได้ดีตามที่หวังไว้ และอาจทำให้เกิดนิสัยผัดวันประกันพรุ่งได้
 • เชื่อว่าตัวเองจะมีแรงกระตุ้นให้ทำงานได้ดีในสภาวะกดดัน คนกลุ่มนี้มักเลื่อนเวลาออกไปเรื่อย ๆ และรอให้ใกล้ถึงกำหนดส่งงานจึงค่อยเริ่มทำงาน
 • ไม่สามารถจัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้ โดยอาจเกิดจากการขาดทักษะแก้ปัญหา รวมทั้งความยากและจำนวนงานที่มากเกินความสามารถ ทำให้คนกลุ่มนี้ไม่รู้ว่าควรเริ่มทำงานอย่างไรและไม่สามารถวางแผนการทำงานได้ จึงเกิดความสับสนและมักเริ่มทำงานที่ทำง่ายที่สุดก่อน แม้จะมีงานอื่นที่มีกำหนดส่งก่อนก็ตาม
 • มี ภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burnout) ซึ่งเป็นภาวะของการรู้สึกเหน็ดเหนื่อย ท้อแท้ และหมดแรงจูงใจในการทำงาน ทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ คนกลุ่มนี้มักเลื่อนเวลาการทำงานออกไปเพราะรู้สึกหมดพลังและขาดแรงกระตุ้นในการทำงาน
ผลวิจัยชี้การผัดวันประกันพรุ่ง เป็นเรื่องการจัดการ
ผลวิจัยชี้การผัดวันประกันพรุ่ง เป็นเรื่องการจัดการ

ผัดวันประกันพรุ่งและผลกระทบต่อสุขภาพ

การผัดวันประกันพรุ่งอาจช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดและกดดันจากภาระหน้าที่ไปได้ในช่วงแรก แต่ในที่สุดแล้วเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้องทำได้ การเร่งทำในช่วงใกล้ถึงกำหนดส่งอาจยิ่งทำให้เพิ่มความเครียดและวิตกกังวล ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมทั้งอาจกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอีกด้วย

ผู้ที่ผัดวันประกันพรุ่งจนเป็นนิสัยอาจมีปัญหาทางสุขภาพ เช่น นอนไม่หลับ ระบบการย่อยและการขับถ่ายแปรปรวน และระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงจากความเครียด นอกจากนี้ การไม่สามารถแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม อาจทำให้กินอาหารไม่เป็นเวลา และไม่มีเวลาพักผ่อนและดูแลสุขภาพ จึงอาจมีความเสี่ยงในการเกิดอาการเจ็บป่วยอื่น ๆ ตามมา อย่างความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจและหลอดเลือด

เทคนิคเลิกนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง

การปรับความคิดและพฤติกรรมของตัวเองอาจช่วยให้รับมือกับนิสัยผัดวันประกันพรุ่งได้ โดยอาจใช้วิธีต่อไปนี้

 • ให้เวลาตัวเองเมื่อได้รับมอบหมายงานมา เป็นธรรมดาที่เราอาจรู้สึกสับสนและไม่รู้จะเริ่มจัดการภาระงานอย่างไร การให้เวลาตัวเองในการวางแผนการทำงานจะช่วยให้จัดการงานที่มีอยู่ในมือได้อย่างเป็นระบบ
 • จัดตารางการทำงานในแต่ละวัน โดยไม่ทำให้ตัวเองรู้สึกไม่กดดันจนเกินไป และคำนึงถึงลำดับความสำคัญของงานเป็นหลัก ซึ่งอาจเริ่มทำงานที่มีกำหนดส่งเร็วที่สุดก่อน แล้วจึงตามด้วยงานอื่นที่มีกำหนดส่งช้ากว่าเป็นลำดับถัดไป
 • ตั้งใจทำงานตามแผนที่วางไว้ และไม่หาข้ออ้างในการเลื่อนเวลาออกไป
 • ไม่ทำกิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เสียเวลาในการทำงาน อย่างการนอนเล่นและเล่นโทรศัพท์มือถือในเวลางาน
 • หากงานที่ต้องทำมีความยากและซับซ้อน อาจแบ่งงานเป็นส่วน ๆ และทำวันละขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดความเครียดในการทำงานมากเกินไป
 • ปรับความคิดของตัวเอง ความล้มเหลวเป็นเรื่องธรรมดาและไม่มีใครประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง หากเกิดข้อผิดพลาดไม่ควรโทษตัวเองเกินไป และนำไปปรับปรุงในการทำงานชิ้นต่อไป
 • ปรึกษาเพื่อนและอาจารย์ หรือพูดคุยกับหัวหน้างานเพื่อหาวิธีการทำงานที่เหมาะสม เช่น ปรับลดปริมาณงานหรือมอบหมายให้คนอื่นมาช่วยทำงานแทน เป็นต้น
 • ให้รางวัลตัวเองเมื่อทำงานสำเร็จ เพื่อให้มีกำลังใจในการทำงานชิ้นต่อไป

เหตุผลที่เราชะลอลง

นอกเหนือไปจากเหตุผลที่เราเลื่อนออกไปเรามักจะมีข้อแก้ตัวหรือเหตุผลที่ควรปรับพฤติกรรมของเรา ตามที่ Tuckman, Abry และ Smith มี 15 เหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้คนเลื่อนเวลา:

  1. ไม่ทราบว่าต้องทำอะไร
  2. ไม่ทราบวิธีทำอะไร
  3. ไม่อยากทำอะไร
  4. ไม่ดูแลถ้าได้รับการทำหรือไม่
  5. ไม่เอาใจใส่เมื่อสิ่งที่ได้รับทำ
  6. ไม่รู้สึกอารมณ์ที่จะทำ
  7. อยู่ในนิสัยรอจนกระทั่งนาทีสุดท้าย
  8. เชื่อว่าคุณทำงานได้ดีขึ้นภายใต้ความกดดัน
  9. คิดว่าคุณสามารถจบได้ในนาทีสุดท้าย
  10. ขาดความคิดริเริ่มในการเริ่มต้น
  11. ลืม
  12. โทษความเจ็บป่วยหรือสุขภาพไม่ดี
  13. กำลังรอช่วงเวลาที่เหมาะสม
  14. ต้องใช้เวลาคิดถึงงาน
  15. การหน่วงเวลาหนึ่งงานเพื่อสนับสนุนงานอื่น

วิธีทำ Procrastinators 

ในกรณีส่วนใหญ่การผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่สัญญาณของปัญหาร้ายแรง เป็นแนวโน้มทั่วไปที่เราทุกคนให้ในในบางจุดหรืออื่น เฉพาะในกรณีที่การผัดวันประกันพรุ่งกลายเป็นเรื้อรังมากจนเริ่มมีผลกระทบร้ายแรงต่อชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งจะกลายเป็นประเด็นที่ร้ายแรงมากขึ้น ในกรณีเช่นนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของทักษะการจัดการเวลาที่แย่เท่านั้น มันบ่งบอกถึงสิ่งที่เฟอร์รารีหมายถึงการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม

“ไม่ใช่การเลื่อนเวลาให้ความสำคัญกับงานที่ต้องทำพวกเขามีอัตลักษณ์ส่วนบุคคลที่แข็งแรงและมีความกังวลน้อยลงเกี่ยวกับสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่า” ความนับถือทางสังคม ”

ทำไมเราต้องรักษาสิ่งต่าง ๆ ไว้

การผัดวันประกันพรายเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มีอย่างน้อยมีประสบการณ์น้อย ไม่ว่าคุณจะมีความมุ่งมั่นและมีความมุ่งมั่นเท่าไหร่คุณอาจพบว่าตัวเองกำลังยุ่งอยู่กับการทำกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ

นักจิตวิทยานิยามการผัดวันประกันพรุ่ง ว่าเป็นการจงใจชะลอการกระทำ แม้เจ้าตัวจะรู้ถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต หรือการมุ่งหาความสนุกหรือความเพลิดเพลินในระยะสั้น แม้จะต้องชดใช้ผลในระยะยาว

นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Stockholm เผยแพร่รายงานการศึกษาของตนในเรื่องนี้ออกมาเมื่อเดือนสิงหาคม ที่ระบุว่าการผัดวันประกันพรุ่งที่เรื้อรังนั้น คือการที่คนเราจัดการกับความกดดันทางอารมณ์และจิตใจ

ยกตัวอย่างเช่นแทนที่จะทำงานให้แล้วเสร็จ เราอาจเลือกไปออกกำลังกายที่โรงยิมแทน โดยบอกกับตัวเองว่า การออกกำลังกายเป็นประโยชน์ นักจิตวิทยาเรียกการกระทำเช่นนี้ว่าเป็น “การชดเชยทางจิตใจ” ที่ทำให้ผู้กระทำมีความรู้สึกดี แม้จะเป็นการเลี่ยงงานก็ตาม

นักผัดวันประกันพรุ่งบางคนอ้างว่า ที่ยังไม่ได้เริ่มทำงานชิ้นนั้นชิ้นนี้ เพราะกำลังคิดหาทางทำเพื่อให้ได้ผลสมบูรณ์เต็มที่ ไม่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงกันอีก

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ผลที่อาจเกิดขึ้นตามมากับอุปนิสัยผัดวันประกันพรุ่งที่ฝังลึกเรื้อรังนั้น อาจทำให้ชีวิตครอบครัวล่มสลาย ถูกออกจากงาน และบ่อยครั้งทำให้เจ้าตัวมีความรู้สึกไม่มั่นใจในความสามารถของตนเอง

ทั้งหมดนี้ เชื่อมโยงได้กับโรคเศร้าซึม ความกระวนกระวายใจ และสุขภาพร่างกายโดยทั่วไปที่ไม่ดี

ศาสตราจารย์ Timothy Pychyl ซึ่งสอนวิชาจิตวิทยาอยู่ที่มหาวิทยาลัย Carleton ในกรุง Ottawa ของแคนาดา ให้คำแนะนำเพื่อแก้นิสัยผัดวันประกันพรุ่ง ไว้เป็นขั้นตอนดังนี้

ขั้นแรก – แบ่งโครงการงานที่จะต้องทำออกเป็นส่วนๆ โดยกำหนดเป้าหมายของงานแต่ละส่วนไว้

ขั้นที่สอง – เริ่มต้นทำงาน

ขั้นที่สาม – เตือนใจตนเองเสมอว่า การทำงานเสร็จจะเป็นประโยชน์กับตนเองในอนาคต และการเลื่อนการทำงานออกไปในตอนนี้ จะไม่ทำให้งานชิ้นนี้สนุกน่าทำงานมากขึ้นในอนาคต

ขั้นที่สี่ – กำหนดการลงโทษตนเองถ้าเลื่อนเวลาเริ่มทำงานออกไป โดยไม่ต้องเป็นโทษหนักหนาอะไร เช่นถ้าอยากจะเล่นวิดีโอเกมแทนการทำงาน ก็ต้องไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งต่างหาก

ขั้นสุดท้าย -ให้รางวัลตนเองเมื่อทำงานเสร็จทั้งหมด โดยจะให้รางวัลเล็กๆ เป็นระยะเมื่อทำงานตามเป้าหมายย่อยเสร็จด้วยก็ได้

นักวิจัยหลายทีมงานกำลังศึกษาทดลองวิธีต่างๆ ที่จะแก้นิสัยผัดวันประกันพรุ่ง รวมทั้งวิธีบำบัดโดยการสอนให้รู้จักช่วยตนเอง และการหารือกับนักจิตวิทยาเพื่อให้รู้จักตนเองและมองอนาคตของตนเองได้ในระยะยาว เหล่านี้เป็นต้น

คำว่าผัดวันประกันพรุ่งมาจากภาษาละติน “Pro” หมายถึงไปข้างหน้าหรือในความโปรดปรานและ “crastinus” หมายถึงวันพรุ่งนี้ ท้ายที่สุดแล้วหมายถึง“ เผื่อพรุ่งนี้” ที่น่าสนใจคือนิรุกติศาสตร์อธิบายพฤติกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ

การผัดวันประกันพรุ่งคือการหลีกเลี่ยงการเริ่มหรือจบงานตามกำหนดเวลาไม่ว่าจะเป็นงานทันทีหรือห่างไกล การหน่วงเวลาอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นอย่างมีสติแม้ว่าจะตระหนักถึงผลเสียที่ใกล้เข้ามา

Piers Steels, Ph.D. ได้ทำการ วิเคราะห์อภิมาน เกี่ยวกับการผัดวันประกันพรุ่งในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาและสรุปได้ว่ามีสาเหตุหลักสี่ประการของการเลื่อนงานมอบหมายอย่างต่อเนื่อง

 1. การคาดหวังรางวัลต่ำ
 2. ความคาดหวังความสำเร็จต่ำ
 3. สิ่งรบกวนจำนวนมาก
 4. การจัดการเวลาไม่เพียงพอ

เพียงอย่างเดียวหรือแย่กว่านั้นการรวมกันของประเด็นข้างต้นอาจนำไปสู่การผัดวันประกันพรุ่งในบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงส่วนใหญ่ แนวคิดคือการตั้งคำถามทุกประเด็นทำความเข้าใจกับการแตกแขนงทางจิตใจและไปจากที่นั่น

ขั้นตอนแรกในการแก้ปัญหาคือการยอมรับว่าคุณมีปัญหา ถามคำถามง่ายๆกับตัวเองและพยายามตอบด้วยความซื่อสัตย์:

 • ทำไมฉันถึงผัดวันประกันพรุ่ง? ฉันจะได้อะไรจากการเลื่อน?
 • ประเด็นใดข้างต้นเกี่ยวข้องกับฉัน มีมากกว่าหนึ่งไหม
 • อะไรทำให้ฉันเรียน / ทำงานไม่ได้ ฉันจะปรับปรุงได้อย่างไร?

วิธีหยุดการผัดวันประกันพรุ่ง

สมาร์ทโฟนโซเชียลมีเดียวิดีโอเกมและอื่น ๆ ประเด็นที่สามดูเหมือนจะเป็นสาเหตุที่ง่ายที่สุดในการต่อสู้เพราะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สร้างพื้นที่ทำงานที่ปราศจากสิ่งรบกวนดังกล่าว ปิดเสียงโทรศัพท์ทิ้งไว้ในห้องอื่นขอให้เพื่อนร่วมบ้านเงียบและ ใช้แอปพลิเคชันโฟกัส บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงานทั้งหมด ไปที่ห้องสมุดร้านกาแฟหรือสวนสาธารณะ

ส่วนที่เหลือจะเกี่ยวข้องกับสมองของเราอย่างไร จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจวิธี “หลอก” จิตใจของเราให้คิดทบทวนปัญหาและทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จลุล่วง มาแบ่งสาเหตุหลักเป็นแนวคิดในชีวิตประจำวัน:

ดูเหมือนงานจะใหญ่เกินไป

ปัญหานี้เกิดจากการคิดทันทีว่างานใหญ่เกินกว่าจะสำเร็จและละทิ้งความหวังจากการเดินทาง เป็นความคิดเพียงผิวเผินที่หลีกเลี่ยงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการโจมตี

คุณควรแบ่งงานออกเป็นงานที่เล็กกว่า แต่ทำได้มากกว่าและดำเนินการทีละขั้นตอน สร้างกำหนดเวลาเทียมสำหรับงานย่อยแต่ละงานเพื่อให้อยู่ในโปรแกรม ส่วนที่ท้าทายที่สุดคือการเริ่มต้นปฏิบัติตามขั้นตอนแรกนั้น จากนั้นโมเมนตัมจะช่วยให้คุณผ่านไปได้

ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร

นั่นคือ“ ยากเกินไป” สำหรับพวกเขา แม้ว่านักเรียนหลายคนจะมีช่องว่างในการเรียนรู้ เกี่ยวกับประเด็นแรกนักเรียนหลายคนคิดว่าพวกเขาขาดความรู้พื้นฐานที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ แต่แนวคิดนี้ไม่จำเป็นต้องนำไปใช้ แน่นอนว่าคุณอาจขาดทักษะในการทำให้เสร็จเร็วหรือไม่มีที่ติ แต่คุณสามารถค้นคว้าระดมความคิดตั้งสมมติฐานถามคนอื่นและอื่น ๆ ได้

สิ่งสำคัญคือต้องเริ่มต้นและไม่ตั้งเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบเพราะคุณอาจตกอยู่ในความคิดที่ว่า“ ถ้าฉันทำไม่ได้ถูกต้องฉันจะไม่ทำเลย

มีความคาดหวังที่ไม่สมจริง

ความสมบูรณ์แบบมีการพูดคุยกันบ้างในประเด็นสุดท้าย อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าจะเป็นความท้าทายซ้ำซากสำหรับผู้ผัดวันประกันพรุ่งส่วนใหญ่ พวกเขาคิดว่าผลลัพธ์เดียวที่ยอมรับได้คือผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบซึ่งไม่เป็นความจริงอย่างเป็นกลาง

คุณควรจำไว้เสมอว่าวิทยาศาสตร์และสังคมพัฒนาขึ้นจากการลองผิดลองถูกและเราจะเรียนรู้ได้โดยการกระทำผิดเท่านั้น

จัดลำดับความสำคัญไม่สำเร็จ

แนวคิดนี้เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททั้งในองค์กรและทางอารมณ์เกี่ยวกับงานและความปรารถนาอื่น ๆ ที่แข่งขันกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดลำดับและระดับความสำคัญของการกระทำที่แตกต่างกันอย่างมีเหตุผล

เช่นเรารู้ว่าการดูทีวีไม่สำคัญเท่ากับการทำการบ้าน ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ควรดูทีวีและทำการบ้านไม่หยุด ค่อนข้างสร้างวินัยให้ตัวเองทำการบ้านก่อนแล้วค่อยดูทีวีหลังจากนั้น ลองนึกดูว่าคุณจะเพลิดเพลินกับทีวีอย่างไรยิ่งกว่านั้นรู้ว่าคุณทำการบ้านมาทั้งวันแล้ว ไตร่ตรองถึงอารมณ์เชิงลบของความเครียดและความกังวลเมื่อคุณเลือกที่จะดูทีวีก่อนเสร็จสิ้นการมอบหมายงานในวันนั้น

มีผลตอบแทนที่ไม่ชัดเจน

นักเรียนหลายคนคิดว่าการทำงานด้วยตัวเองไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมดังนั้นจึงไม่จูงใจพวกเขา เกรดที่ดีบนกระดาษอาจไม่ได้ตัดมันเป็นแรงจูงใจ

ตรวจสอบโทรศัพท์ของคุณกับกิจกรรมที่ไม่จำเป็นเช่นการเดินเล่นหรืออาบน้ำ ตัวอย่างเช่นเปรียบเทียบการเรียนหรือการทำงานกับการรับประทานอาหารและการดื่มน้ำและการเล่นวิดีโอเกม พยายามจับคู่การเรียน / การทำงานกับความอยู่รอด นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณควรวิตกกังวล แต่ควรเปลี่ยนมุมมอง นอกจากนี้คุณสามารถให้รางวัลตัวเองด้วยการทำสิ่งที่คุณชอบ แต่หลังจากทำงานเสร็จแล้วเท่านั้น

กลัวความสำเร็จ

ความคิดที่ว่าเมื่อคุณประสบความสำเร็จคุณต้องรักษาสถานะไว้ทำให้หลาย ๆ คนกลัวไม่ใช่แค่คนผัดวันประกันพรุ่ง เป็นความสม่ำเสมอที่“ เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด” ซึ่งน่ากลัวไม่ใช่ตัวอย่างของความสำเร็จ อย่างไรก็ตามคุณต้องตระหนักว่าคุณไม่ได้แข่งขันกับใครนอกจากตัวคุณเอง

กลายเป็นคนขวัญเสีย คุณไม่จำเป็นต้องรักษาสถานะโพเดียมไปเรื่อย ๆ ยูฟ่า บางครั้ง ทันใดนั้นนักเรียนมัธยมปลายที่เก่งกาจอาจพบว่าตัวเองมีค่าเฉลี่ยในวิทยาลัย ตกลงที่จะล้ม – และล้มเหลว อย่างไรก็ตามเรื่องนี้สิ่งที่สำคัญเพียงอย่างเดียวคือพยายามทำให้ดีที่สุด

ขาดวินัยในตนเอง

ประเด็นสุดท้ายนี้ดูเหมือนว่าจะรวมทุกสิ่งที่กล่าวมา การขาดความมุ่งมั่นในการทำงานเกินห้านาทีเป็นปัญหาสำหรับคนผัดวันประกันพรุ่งส่วนใหญ่ การมีช่วงความสนใจต่ำสามารถแก้ไขได้โดยการขจัดสิ่งรบกวนในทันทีและใช้วิธี Pomodoro ซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษาช่วงเวลาสร้างจุดตรวจทุกช่วงเวลาที่กำหนด

ตัวอย่างเช่นตั้งเวลาทุกๆ 15 หรือ 25 นาที บังคับตัวเองไม่ให้ทำอะไรนอกจากศึกษาในช่วงเวลานี้ หลังจากดังแล้วให้ตั้งค่าประมาณ 5 ถึง 10 นาทีแล้วหยุดพัก อย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณควรตรวจสอบโทรศัพท์ของคุณทันทีเนื่องจากอาจเป็นการตอกย้ำพฤติกรรมเชิงลบ แทนที่จะเดินไปรอบ ๆ ดื่มน้ำสักแก้วกินและพักผ่อนสักหน่อย ทำซ้ำขั้นตอนจนกว่าคุณจะทำงานสำเร็จในวันนั้น

จะมีผลการทดลองวิธีบำบัดบางวิธีเป็นเวลาหนึ่งปีเผยแพร่ออกมาให้ได้ทราบกันในปีนี้ว่า วิธีใดทำได้สำเร็จมากน้อยแค่ไหน?

การเลื่อนเวลาการทำงานออกไปเมื่อมีเหตุจำเป็นนั้นเป็นเรื่องปกติ แต่หากจงใจเลี่ยงการทำงานบ่อยครั้งจนเป็นนิสัยอาจทำให้เกิดปัญหาในการเรียน การทำงาน และส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ จึงควรเลิกนิสัยผัดวันประกันพรุ่งด้วยการปรับความคิดและเริ่มลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้ จะทำให้สามารถสะสางงานแต่ละวันได้อย่างเหมาะสมและไม่ทำลายสุขภาพในระยะยาว

You might also like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *