ป้องกันโรคปอดอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ…ด้วย การฉีดวัคซีนฮิบ !

เชื้อฮีโมฟิลุส อินฟลูเอนซา ชนิดบี (Hemophilus influenza type B) หรือเรียกย่อๆ ว่า การฉีดวัคซีนฮิบ (Hib) เป็นเชื้อแบคทีเรียที่สามารถก่อโรคที่สำคัญ เช่น โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคติดเชื้อในกระแสเลือด โรคปอดอักเสบ โรคข้ออักเสบ และโรคหูชั้นกลางอักเสบ มักพบได้ในเด็กเล็ก โดยเฉพาะอายุน้อยกว่า 2 ปี ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้สูงอายุ

ใครบ้างที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคฮิบชนิดรุนแรง
โรคฮิบชนิดรุนแรงมักพบได้ในเด็กเล็ก โดยเฉพาะอายุน้อยกว่า 2 ปี ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ไม่มีม้าม ผู้ที่มีโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุ โดยเชื้อฮิบอยู่ในระบบทางเดินหายใจของคนและแพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านทางละอองอากาศ เมื่อผู้ที่มีเชื้อจามหรือไอ และมีการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งของทางเดินหายใจ

โรคติดเชื้อฮิบ…รักษาได้ด้วยวิธีใด
โรคติดเชื้อฮิบสามารถรักษาด้วยการใช้ยาต้านจุลชีพ และยังสามารถป้องกันโรคได้ด้วยวัคซีน โดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย แนะนำให้เด็กที่อายุต่ำกว่า 24 เดือน ฉีดวัคซีนชนิดนี้โดยเฉพาะในเด็กที่มีความเสี่ยง เช่น ต้องไปอยู่ในสถานที่ที่แออัด หรืออยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็ก เป็นต้น สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 24 เดือน แนะนำให้รับวัคซีนหากระบบภูมิคุ้มกันไม่ปกติ เช่น ภาวะไม่มีม้าม หรือมีการทำงานของม้ามผิดปกติ เป็นต้น

วัคซีนฮิบสามารถเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ 6 สัปดาห์ จำนวนครั้งที่ฉีดขึ้นอยู่กับอายุที่เริ่มฉีดครั้งแรก วัคซีนฮิบมีทั้งแบบรวมและแบบเดี่ยว วัคซีนแบบรวมนั้นเป็นการนำไปรวมกับวัคซีนคอตีบ วัคซีนบาดทะยัก วัคซีนไอกรน (DTP) วัคซีนโปลิโอ และวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งสามารถให้พร้อมกันได้ในเข็มเดียว

ผู้ที่ “ควร” เข้ารับการฉีดวัคซีน  การฉีดวัคซีนฮิบ มีใครบ้าง?
เด็กที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อฮิบ เช่น เด็กที่ฝากเลี้ยงสถานเลี้ยงเด็กเล็ก เด็กที่อยู่ในชุมชนแออัด

เด็กที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อฮิบชนิดรุนแรง เช่น ธาลัสซีเมีย ผู้ที่ไม่มีม้าม ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

เด็กปกติที่อายุน้อยกว่า 2 ปี ที่ต้องการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อฮิบชนิดรุนแรง
“ข้อจำกัด” ในการเข้ารับการฉีดวัคซีน
ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้วัคซีนนี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของวัคซีนนี้

หากมีไข้ หรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน ควรเลื่อนการรับวัคซีนออกไปก่อน รอให้หายป่วยก่อนจึงค่อยมารับวัคซีน กรณีเป็นหวัดเล็กน้อย ไม่มีไข้ สามารถรับวัคซีนได้
อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น…หลังเข้ารับวัคซีนฮิบ
อาจทำให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงได้ แต่พบได้น้อยมาก ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้ที่รับวัคซีนฮิบมักไม่มีปัญหาใด

ปฎิกิริยาที่อาจพบได้หลังฉีดวัคซีน ได้แก่ ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด อาการอื่นๆ เช่น เบื่ออาหาร กระสับกระส่าย ท้องเสีย พบได้บ้างแต่ไม่รุนแรงและหายเองได้ใน 1-2 วัน

หากมีอาการปวด บวม บริเวณที่ฉีดวัคซีน ให้ประคบเย็น หากมีไข้ต่ำๆ สามารถรับประทานยาลดไข้ได้ แต่ถ้ามีอาการผิดปกติอื่นนอกเหนือจากนี้ ควรปรึกษาแพทย์
หมายเหตุ :

ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับการให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร

sexy gaming

You might also like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *