คำเตือนในการใช้ยา Aminoglycosides

ยา Aminoglycosides แต่ละชนิดล้วนมีข้อบ่งชี้ ข้อควร ระวังในการใช้ยา และส่วนประกอบในยาที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น ผู้ป่วยควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงอาการป่วยในปัจจุบัน ประวัติทางการแพทย์ และประวัติการแพ้ยาต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาวิธีการใช้ยาและคำเตือนบนฉลากให้ดีก่อนใช้ยาเสมอ เพื่อ ป้องกันการเกิดอาการ ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาผิดวิธี

ตัวอย่างข้อควรระวังในการใช้ยา Aminoglycosides ได้แก่

  • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยานี้ รวมถึงยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
  • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากผู้ป่วยมีประวัติแพ้ซัลไฟต์ ซึ่งเป็นสารที่มักพบในไวน์และผลไม้แห้ง
  • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากผู้ป่วยเป็นโรคไต การได้ยินผิดปกติ การทรงตัวผิดปกติ ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของลูกตา โรคเกี่ยวกับประสาทและกล้ามเนื้อ เช่น โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น
  • สำหรับทารกแรกเกิดหรือเด็กเล็กที่ติดเชื้อขั้นรุนแรงและอาจต้องรักษาด้วยยากลุ่มนี้ ผู้ปกครองควรปรึกษาแพทย์ก่อนให้เด็กใช้ยา
  • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้
  • แจ้งให้แพทย์ผู้รักษาทราบว่ากำลังใช้ยานี้ หากผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด
  • แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่ใช้อยู่ โดยเฉพาะวัคซีนบีซีจี ยาไซโดโฟเวียร์ สเตรปโตโซซิน ยาฟูโรซีไมด์ ยาทอร์ซีไมด์ และยาหย่อนกล้ามเนื้อ
  • ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนมีบุตร หรือกำลังให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยาก่อนใช้ยากลุ่มนี้ เพราะยาบางชนิด เช่น ยาเจนตามัยซิน และยานีโอมัยซิน อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์หรือซึมผ่านน้ำนมมารดาไปยังทารกได้
  • ยาแต่ละชนิดในกลุ่มนี้มีปริมาณการใช้แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับโรค ความรุนแรงของโรค และอาการของผู้ป่วย การใช้ยากลุ่มนี้ผิดวิธีหรือเกินปริมาณที่กำหนดแม้เพียงเล็กน้อยอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ เช่น ภาวะไตวาย ประสาทหูเสื่อม เป็นต้น จึงต้องใช้ยาภายใต้การดูแลของแพทย์

You might also like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *