แต่เหตุผลสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม หรือละเลย คือความเหมาะสมต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศเรา ไม่ว่าเราจะเอารูปแบบใดมาใช้ ถ้ามันเหมาะ ก็จะอยู่สบาย และได้รับความนิยม นี่เป็นหัวใจสำคัญ จะตรงกับคำที่ว่า “สวยแต่รูป จูบไม่หอม” ถ้าบ้านสวยแล้วอยู่ไม่สบาย คุณก็ต้องทนอยู่ เพราะเสียเงินสร้างมาแล้ว…อย่างนี้จะดีเหรอครับ ด้วยการที่ บ้านเรา เป็นบ้านในเขตภูมิอากาศร้อน-ชื้น (Tropical climate) อย่างเช่น ไทย มาเลเซีย บาหลี การออกแบบหรือลักษณะบ้านที่สำคัญคือ ต้องสามารถป้องกันแดด ฝน ลม และมีการระบายอากาศที่ดี