ข้อเท้าเคล็ด

ข้อเท้าเคล็ด เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในการบาดเจ็บของข้อเท้า โดยต้นเหตุของการบาดเจ็บมักเกิดจากการที่เท้ายึดติดกับพื้นในขณะที่ข้อเท้ามีการบิดไม่ว่าจากแรงเฉื่อยของตัวหรือจากน้ำหนักตัว ส่งผลให้เกิดการบิดหมุนของข้อเท้าเกิดการฉีกขาดของเส้นเอ็นประกับด้านข้าง (collateral ligament) ของข้อเท้า โดยส่วนมากข้อเท้าเคล็ดเส้นเอ็นประกับข้างของข้อเท้า ที่พบบ่อยคือ anterior talofibular ligament
การฉีกขาดของตัวเอ็นประกับด้านข้างของข้อเท้า มักสามารถแบ่งความรุนแรงออกเป็นระดับต่างๆ เช่น การขาดสมบูรณ์กับการขาดบางส่วน หรือ อาจใช้การตรวจความรุนแรงของการบาดเจ็บของเอ็นปะกับ โดยแบ่งดูจากความหย่อน ออกเป็น 1-3 ระดับ ซึ่งการประเมินความรุนแรงมักต้องได้รับการตรวจโดยแพทย์ หรือ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์การดูแลทางด้านนี้ โดยการประเมินความรุนแรงจะช่วยในการพยากรณ์ของโรค ระยะเวลาการรักษาและ แผนการรักษาแก่ผู้ป่วย

นอกจากนั้นการประเมินการบาดเจ็บร่วม ดังเช่น ภาวะที่ความรุนแรงของการฉีกขาดของเส้นเอ็นข้างเคียงที่ถัดไปฉีกขาดร่วมด้วยหรือไม่เช่น Calcaneofibular ligament ซึ่งอาจมีผลต่อความมั่นคงของข้อเท้า รวมถึงข้อบริเวณใต้ข้อเท้า (Subtalar joint) ด้วย

ภาวะอื่นที่ควรใส่ใจ
ในหลายๆ ครั้งที่ผู้ป่วยเข้าใจว่าการบาดเจ็บข้อเท้าเคล็ดจากภาวะการล้มข้อเท้าบิด มีการบาดเจ็บเฉพาะข้อเท้าเคล็ดเท่านั้นแต่ในภาวะลักษณะอุบัติหตุที่คล้ายๆ กันนั้นก็อาจมีการบาดเจ็บของบริเวณอื่นได้ ดังเช่น

ภาวะผิวข้อกระดูกอ่อนในข้อแตก (cartilage injury)
ภาวะโคนกระดูกของเท้าตรงบริเวณนิ้วเท้าที่ 5 หัก (Jone’s fracture)
ภาวะเอ็นที่ยึดระหว่างกระดูก tibia and fibular (anteroinferior tibiofibular ligament and syndesmotic ligament) ตอนปลายฉีกขาด หรือที่เรียกว่า syndesmotic ligament injury (high ankle sprain)
ซึ่งภาวะบาดเจ็บร่วมจะสามารถได้รับการวินิจฉัยก็ต่อเมื่อได้รับการตรวจร่างกายที่เหมาะสมหรือการตรวจซ้ำ หรือการพิจารณาการตรวจวินิจฉัยยืนยันด้วย MRI ซึ่งการตรวจหรือขั้นตอนการวินิจฉัยต้องอาศัยแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เพื่อวินิจฉัยแยกโรค

sexy gaming

You might also like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *